Odběr DNA

NÁVOD NA SPRÁVNÝ ODBĚR BUKÁLNÍHO STĚRU:
Инструкция на русском языке
Instructions in English

Pro úspěšné provedení genetické analýzy je nezbytné provedení důkladného stěru tampónem ze sliznice dutiny ústní a to tak, aby pro analýzu bylo získáno dostatečné množství materiálu k izolaci DNA (buněk). Z tohoto důvodu prosím věnujte náležitou pozornost následujícímu postupu.

POSTUP STĚRU:

1. Nejméně 60 minut před odběrem psa nekrmte, nepodávejte mu ani jiné odměny či pochoutky.

2. Před odběrem stěru si umyjte ruce.

3. Během celého procesu odebírání vzorku dbejte vždy na to, aby vatová část tyčinky nepřišla do styku se žádným jiným materiálem než s buňkami bukální (ústní) sliznice psa, u kterého má být provedeno požadované vyšetření.

4. Vatovou tyčinku (viz obrázek) vložte do úst a důkladně otírejte bukální sliznici dutiny ústní (tzn. vnitřní strany tváří) a záhybů mezi dásněmi pohybem dopředu a dozadu (jako při čištění zubů) a zároveň tyčinkou otáčejte, aby byla plně využita celá její plocha. Pro úspěšný odběr je vhodné vyvíjet odběrovým tampónem přiměřený tlak na povrch sliznice. Odběr proveďte na 5 vatových tyčinek.

 

5. Po odběru vložte vatovou tyčinku do uzavíratelného igelitového sáčku (viz obrázek). Dbejte, aby byl igelitový sáček uzavřen co nejtěsněji. Igelitový sáček vložte do obálky a odešlete v co nejkratší době. Před odesláním stěr vždy uchovávejte při pokojové teplotě, nemrazte je, ani nevkládejte do lednice.

Návod na stěr z ústní sliznice psa můžete shlédnout na následujícím videu:

Bukální stěry zasílejte prosím na adresu ZOO Tábor, Dukelských hrdinů 19, 170 00 Praha 7

Děkujeme!

Comments are closed