POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKY: Moderní diagnostika infekčních onemocnění zvířat a Genetické profilování čistokrevných zvířat 

Chovatelská stanice Korec Corso ve spolupráci se ZOO Tábor pořádá přednášky vedené špičkovou expertkou v oblasti molekulární genetiky, MUDr. Soňou Pekovou, Ph.D., která je vědeckou pracovnicí v oblasti molekulární genetiky a vedoucí laboratoří molekulární diagnostiky Vemodia a KitGen a členkou mnoha českých i mezinárodních odborných společností.

Moderní diagnostika infekčních onemocnění zvířat

Termín konání: 14. ledna 2017 od 10 do 12 hodin

Díky mimořádnému technologickému pokroku na poli molekulární biologie a genetiky je v současné době možné identifikovat původce infekčních onemocnění i v případech, kdy klasické laboratorní metody (kultivace) selhávají. Tyto technické nedostatky zcela překonává obor molekulární mikrobiologie, který na základě unikátnosti DNA či RNA přesně stanovuje identitu daného infekčního agens a kvantifikuje jeho množství ve vzorku. Doba identifikace se navíc pohybuje od několika hodin do maximálně 2-3 dnů. Přesná znalost původce onemocnění je vždy nejdůležitějším požadavkem při volbě vhodného léčebného postupu a dalšího managementu pacienta (např. karanténní požadavky).

Genetické profilování čistokrevných zvířat

Termín konání: 28. ledna 2017 od 10 do 12 hodin

Díky desetiletím intenzivního vnitrodruhového křížení byly u řady plemen psů, koček, koní a dalších zvířat v zájmových chovech v jejich DNA zafixovány biologicky významné mutace. Tyto mutace vedou k závažným geneticky podmíněným onemocněním, které významně snižují kvalitu života postižených zvířat, mohou se projevit jak záhy po narození, tak několik měsíců až let po narození či dokonce vedou k úhynu zvířete ještě před narozením. Cílem programu preventivního chovatelství („Genetický pas“) je komplexní genetické profilování chovných zvířat a jejich potomků pro přítomnost závažných genetických mutací. Tímto způsobem je chovateli umožněno, aby vhodně volil partnera pro své chovné zvíře i na základě jeho genetického profilu a genetického zdraví.

Registrace je možná zde


Obě přednášky se budou konat v sídle společnosti EKOSPOL v Praze na adrese Dukelských hrdinů 19, Praha 7 ve 4. patře a bude po nich následovat diskuze.

Účast na přednáškách je zdarma. Kapacita přednáškové místnosti je omezena na 50 osob. Přednost budou mít dříve přihlášení.

Potvrzení o registraci Vám bude zasláno e-mailem. Toto potvrzení slouží zároveň jako vstupenka, která bude požadována při vstupu na přednášku.

Napsat komentář