Cíle výzkumného programu

Naše chovatelská stanice Korec Corso se mimo jiné věnuje i výzkumným projektům, které se týkají genetiky a dlouhověkosti psů. Naším cílem je vhodným křížením prodloužit průměrný věk psů plemene cane corso a dalších plemen. Výzkumný tým vede majitel chovatelské stanice Korec Corso, RNDr. Evžen Korec, CSc. Jeho životopis najdete zde na našich stránkách.

Díky spolupráci s chovatelskými stanicemi Cane Corso z 25 zemí světa se nám zcela poprvé podařilo stanovit průměrný věk dožití psů plemene cane corso na statisticky významných vzorcích. Zároveň se nám podařilo zjistit souvislosti, které umožní vhodným křížením prodloužit průměrný věk psů tohoto plemene. Publikace shrnující tyto poznatky byla opublikována dne 13. června 2017 v mezinárodním vědeckém časopise Open Veterinary Journal. Tuto publikaci můžete najít a stáhnout ZDE. V rámci našeho výzkumu se snažíme zmapovat geny zodpovědné za dlouhověkost.

Cílem tohoto programu je dlouhodobé sledování statisticky významného vzorku dlouhověkých psů tohoto plemene (starších 12 let), sběr a vyhodnocování informací o jejich zdravotním stavu a zejména identifikace genů zodpovědných za dlouhověkost psů plemene Cane Corso. Od každého ze sledovaných psů izolujeme DNA z buněk získaných stěrem z ústní sliznice. Vzorek DNA nám umožňuje analýzu genů zodpovědných za dlouhověkost.

Ve spolupráci s Ústavem molekulární genetiky Akademie věd ČR se našemu výzkumnému týmu podařilo jako prvnímu na světě objevit geny, které souvisí s dlouhověkostí u plemene cane corso. V současné době ověřujeme, zda tyto geny souvisí s dlouhověkostí i u dalších plemen.

Pokud máte zájem aktivně se na našem výzkumu podílet a máte jedno z vybraných plemen psů dle této tabulky, je to snadné. Budeme rádi, když vyplníte krátký dotazník ZDE.

Obratem vás budeme informovat o podrobnostech této studie, našich plánovaných cílech a dalším postupu. Všechny spolupracující chovatelské stanice budou přednostně seznamovány s výsledky našeho výzkumu, který by měl umožnit prodloužení průměrného věku psů. Spolupracujícím chovatelským stanicím budeme bezplatně poskytovat konzultace ohledně genetiky psů.

Zatím jsme získali přes 280 vzorků DNA, díky kterým se nám podařilo nalézt zásadní genetické faktory související s dlouhověkostí zvířat. Naše závěry byly publikovány ve světových vědeckých časopisech.

Děkujeme za Vaši spolupráci!

Fena KOLETA ATISON – Mezinárodní šampion krásy (C.I.B.), šampion 3 zemí (Česká republika, Polsko, Slovensko), Český a Slovenský grand šampion, Šampion ČMKU, vítěz třídy otevřené na Evropské výstavě v Brně 2014

Komentáře jsou vypnuty.