Životopis RNDr. Evžena Korce, CSc.

Vzdělání

V roce 1981 dokončil studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v oboru molekulární biologie a genetika, kde promoval s červeným diplomem. Následně absolvoval vědeckou přípravu v Ústavu molekulární genetiky Československé akademie věd, kde obhájil vědeckou hodnost kandidát věd (CSc.) v oboru onkologie.

Mluví anglicky a rusky.

Zaměstnání

Pracoval jako vědecký pracovník v Ústavu molekulární genetiky Československé akademie věd. Dlouhodobě pobýval v západní Evropě na špičkových univerzitách, především v Göttingenu, Londýně a pařížském Pasteurově ústavu.

Po návratu ze zahraničí založil v roce 1992 developerskou společnost EKOSPOL. Od založení společnosti je generálním ředitelem a předsedou představenstva.

V roce 2015 se stal ředitelem Zoologické zahrady Tábor, které hrozil zánik a rozprodej nebo utracení zvířat. Protože má však zvířata velmi rád a jejich osud mu není lhostejný, rozhodl se zoo zachránit. Již v červnu téhož roku se podařilo Zoologickou zahradu Tábor znovu otevřít pro veřejnost, a společnost EKOSPOL se stala jejím generálním sponzorem. Evžen Korec je také předsedou Cane Corso klubu ČR.

Vědecká a výzkumná činnost

Evžen Korec je spoluautorem 11 patentů a více než 20 publikací uveřejněných v předních světových vědeckých časopisech. Nejvýznamnější publikace je možné najít v databázi PubMed.

V současnosti vede výzkumnou skupinu v Zoologické zahradě Tábor, která se zabývá výzkumem genetiky a dlouhověkosti u psů Cane Corso a zubra evropského. Aktuálně provádí analýzu DNA dlouhověkých psů, kteří se dožili 12 let a více, s cílem analyzovat geny související s dlouhověkostí. Detaily je možné nalézt ZDE. Cílem tohoto výzkumu je prodloužení průměrného věku dožití psů plemene Cane Corso.

Dále provádí molekulárně-genetický výzkum u zubra evropského, s cílem objasnit dlouhověkost některých zvířat. Výsledky tohoto výzkumu budou přínosem pro reintrodukci zubra evropského do české přírody, což je jedním z hlavních cílů Zoologické zahrady Tábor.

Evžen Korec je členem redakční rady amerického odborného veterinárního časopisu Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences.

Vědecká a výzkumná činnost plemene Cane Corso

Společně s manželkou Janou Korcovou založil v roce 2016 chovatelskou stanici Korec Corso, která ve spolupráci s výzkumnou skupinou v Zoologické zahradě Tábor provádí výzkum genetiky a dlouhověkosti tohoto plemene. Výsledky výzkumu jsou publikovány ve špičkových světových časopisech.

Ve spolupráci se 72 chovatelskými stanicemi z 25 zemí jím vedený tým jako první na světě určil střední věk dožití Cane Corso a prokázal poprvé u savců souvislost mezi barvou srsti a středním věkem dožití.

Dále ve spolupráci s předními odborníky MVDr. Romanem Vitáskem, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně) a MVDr. Petrou Přinosilovou, Ph.D. (Frozen Dogs s.r.o.) provedl jako první v ČR úspěšnou inseminaci zmrazeným spermatem u plemene Cane Corso.

Výsledky výzkumu plemene Cane Corso byly publikovány v předních světových časopisech, tyto publikace je možné nalézt zde:
Four novel genes associated with longevity found in Cane corso purebred dogs
The First Confirmed Case of Dental-Skeletal-Retinal-Anomaly (DSRA) in the Cane Corso Italiano Dog Breed in the Czech Republic
Longevity of Cane Corso Italiano dog breed and its relationship with hair colour
Inheritance of coat colour in the cane Corso Italiano dog
Longevity of Purebred Dog Breeds
Segregation Analysis of Canine Hip Dysplasia in Cane Corso Italiano Dogs
The Lifespan of Humans and Animals Can Be Significantly Extended

Evžen Korec také pravidelně o Cane Corso publikuje populárně naučné články v českých i v zahraničních časopisech. Celkem bylo publikováno cca 50 článků v 9 zemích světa. Kromě českých časopisů eCanisSvět psů, Sportovní kynologie, Můj pes, Dogsmagazin, Dog’s life zveřejnily jeho články také například italský časopis Il mio cane, britské časopisy K9 a The Cane Corso Magazine, německý časopis Partner Hund, rakouské časopisy Planet Hund a Hundewelt, ruské časopisy Droug a Zoo Afisha, nizozemský časopis Dogzine, americké časopisy Pet Age a The Canine Chronicle či indický časopis Buddy life.

Pedagogická, vzdělávací a publikační činnost

Evžen Korec dlouhodobě pravidelně přednášel a také vedl diplomové práce studentů na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Je spoluautorem ekonomických knih o investování do nemovitostí Co je v domě, není pro mě!, Koupě bytu pod lupouPozemky ukrývají poklady. V roce 2016 také popsal svou záchranu táborské zoologické zahrady v knize Jak jsem zachránil ZOO v Táboře, na kterou v roce 2023 navazuje jejím volným pokračováním – knihou Jak chráníme ohrožené druhy – Od záchrany ZOO Tábor k pomoci zvířatům v nouzi. Evžen Korec je spoluautorem dětské knihy Noční život v ZOO Tábor, knihy Jak prodloužit život vašeho psa a knihy Chov psů – Příručka zodpovědného chovatele. Knihy s psí tematikou byly přeloženy do mnoha světových jazyků a prodávají se v mnoha zemích světa. V nabídce jsou aktuálně verze v angličtině, němčině, španělštině a ruštině.

Evžen Korec je zařazen mezi významné osobnosti České republiky v encyklopedii „Who is …?“, publikované švýcarským nakladatelstvím Hübners Who is Who, a v encyklopedii „Kdo je kdo? Osobnosti české současnosti“ vydavatele M. Třeštíka a v Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky v edici Britishpedia.

Komentáře jsou vypnuty.