Přednáška o inseminaci psů měla velký úspěch. Stáhněte si sledované prezentace

V sobotu 15. října proběhla v sídle ZOO Tábor v Praze velmi úspěšná akce věnovaná problematice inseminace u psů. Hlavními řečníky byli dva přední odborníci v této oblasti v České republice, MVDr. Petra Přinosilová, Ph.D., vedoucí akreditované Laboratoře pro spermatologii a andrologii při Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně, a MVDr. Roman Vitásek, Ph.D., vedoucí Oddělení reprodukce Kliniky chorob psů a koček Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Přednáška těchto dvou špičkových odborníků vzbudila skutečně velký zájem jak u laické, tak u odborné veřejnosti především z řad majitelů chovatelských stanic a veterinářů. Na přednášce byli přítomni i zástupci Českomoravské kynologické unie. Akce se tak účastnilo na 60 lidí, místa byla rezervována již dlouho dopředu a kapacita téměř nestačila.

Níže je možné nahlédnout do prezentací obou hlavních řečníků. V případě využití některých informací či dat v nich uvedených je nutné vždy jasně uvést zdroj.

Prezentace ke stažení

Video podklady k přednáškám MVDr. Romana Vitáska, Ph.D.

  1. Anestrus
  2. Proestrus
  3. Estrus
  4. IUI nativní ejakulát

Fotografie z akce

Napsat komentář