Longevity research / Исследование долговечности / Výzkum dlouhověkosti

Please fill in the short questionnaire about Cane Corso:
Просим заполнить короткий анкет в приложении на Kане-Kорсо:
Prosíme o vyplnění stručného následujícího dotazníku o Cane Corso:

I have dogs or bitches more than 12 years old / Псы и суки в возрасте более 12 лет / Ich habe die minimal 12jährige Hunde oder Hündinnen / Psi a feny starší 12 let:
I have / у меня есть / I habe / MámI don't have / У меня нет / Ich habe nicht / Nemám

If yes / Если я имею, то / Wenn Sie haben / Pokud mám:

Name of the dog - Date of birth / Имя пса-Дата рождения / Die Namen der Hunde und Geburtsdaten / Jména psů a data narození:

 

Komentáře jsou vypnuty.