FCI Standard

FCI Standard plemene cane corso

STANDARD PLEMENE FCI c. 343 /17.12.2015/EN

PŘEKLAD:
Text upravil R. Sporre-Willes. Oficiální jazyk (EN)

ZEMĚ PŮVODU:
Itálie

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU:
13. 11. 2015

POUŽITÍ:
Všestranný pes

KLASIFIKACE FCI:

 • Skupina 2 – Pinčové a knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi
 • Sekce 2 – Molossové
 • S pracovní zkouškou

 

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: 

Cane Corso je přímým potomkem starých římských molossů. Dříve se vyskytoval na celém území Itálie, v posledních letech se však uchoval především v Apulii a v přilehlých jihoitalských provinciích. Jeho jméno je odvozeno od latinského výrazu „cohors“, což znamená “ochránce a strážce hospodářství”.

 

CELKOVÝ VZHLED:
Středně velký až velký pes. Statný a silný a mohutně stavěný, přitom ale elegantní. Jeho jasné linie tvoří plasticky vystupující svaly.

 

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
Formát psa je obdélníkový, a je nepatrně delší než vyšší. (Délka těla je o 11 % větší než jeho výška). Délka hlavy dosahuje 36 % kohoutkové výšky.

 

POVAHA / TEMPERAMENT:
Ochránce majetku, rodiny a domácích zvířat. Vysoce hbitý a vnímavý. V minulosti se používal ke hlídání dobytka a k lovu velké zvěře.

 

HLAVA:
Velká a typicky molossoidní. Horní podélné linie lebky a tlamy poněkud sbíhavé, bez nápadných vrásek.

 

MOZKOVNA:

Lebka: Široká v jařmových obloucích, šířkou odpovídá délce nebo ji poněkud přesahuje. Klenutá v přední části, směrem k týlnímu hrbolu se postupně zplošťuje. Patrná čelní rýha začínající u stopu a končící zhruba v polovině lebky.

Stop: Zřetelný, s nápadnými čelními dutinami.

 

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: Černá. Šedí jedinci mohou mít nosní houbu ve stejném odstínu. Nosní houba je velká s dostatečně otevřenými nozdrami. Umístěná v prodloužení nosního hřbetu.

Tlama: Silná, kvadratická, zřetelně kratší než mozkovna, poměr tlamy k mozkovně je přibližně 1:2. Přední část tlamy je plochá, boční linie tlamy jsou rovnoběžné; tlama je téměř stejně široká jako dlouhá. Při pohledu zboku hluboká. Profil nosního hřbetu je rovný.

Pysky: Horní pysky při pohledu zepředu tvoří obrácené písmeno „U“ v místě, kde se stýkají. Při pohledu zboku mírně visí. Překrývají dolní čelist a tvoří profil dolního okraje tlamy.

Čelisti / zuby: Čelisti jsou velmi široké, mohutné a zahnuté. Lehký předkus, ne větší než 5 mm. Klešťový skus je přípustný, ale ne žádoucí.

Líce: Žvýkací svaly dobře patrné, ale ne vyboulené.

Oči: Střední velikosti, poněkud vystupují, ale nikdy ne přehnaně. Tvar očí je téměř oválný. Oči jsou posazené dostatečně daleko od sebe, téměř na frontální úrovni. Oční víčka dobře přiléhají k oční bulvě. Barva duhovky je co nejtmavší, závisí na barvě srsti. Výraz pronikavý a pozorný.

Uši: Trojúhelníkové, svislé, střední velikosti. Se širokou základnou, nasazené vysoko nad jařmovými oblouky. Nekupírují se.

 

KRK:

Silný, svalnatý, stejně dlouhý jako hlava.

 

TRUP:

Délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku psa.
Robustní, ale ne podsaditý.

Kohoutek: Výrazný, posazený výše než záď.

Hřbet: Rovný, velmi svalnatý a pevný.

Bedra: Krátká a silná.

Záď: Dlouhá a široká, mírně skloněná.

Hrudník: Ve všech směrech dobře vyvinutý, dosahuje k lokti.

 

OCAS:

Přirozený. Nasazený dosti vysoko; u kořene velmi silný. V akci je nesený vysoko, nikdy však vztyčený nebo stočený.

 

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:

Plece: Dlouhé, šikmé, velmi svalnaté.

Nadloktí: Silná.

Předloktí: Rovná, velmi silná.

Zápěstí: Pružná.

Nadprstí: Pružná a jen mírně šikmá.

Tlapy: Kočičí.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Stehna: Dlouhá, široká, zadní linie stehen klenutá.

Bérce: silné, ne masité.

Kolena: Pevná, přiměřeně zaúhlená.

Hlezna: Přiměřeně úhlená.

Nárty: Silné a šlachovité.

Zadní tlapky: Poněkud méně kompaktní než přední.

 

CHODY / POHYB:

Prostorný, vydatný klus; nejobvyklejším způsobem pohybu je klus.

 

KŮŽE:

Poměrně silná, spíše těsně přiléhající ke tkáni podkoží.

 

OSRSTĚNÍ:

Srst: Krátká, lesklá, velmi hustá s nevýraznou pevnou podsadou.

Barva: Černá, olověně šedá, břidlicová, světle šedá, světle plavá, jelení červeň; žíhaná (pruhy na různých odstínech žluté nebo šedé základní barvy).
Černá nebo šedá maska na tlamě u žlutých a žíhaných jedinců by neměla přesahovat linii očí. Malá bílá skvrna na hrudi, na špičkách prstů a na hřbetě nosu je přípustná.

 

VÝŠKA A HMOTNOST:

Kohoutková výška:

psi: 64 – 68 cm
feny: 60 – 64 cm
tolerance +/- 2 cm

Hmotnost:

psi: 45 – 50 kg
feny: 40 – 45 kg

Hmotnost podle velikosti jedince.

 

VADY:

Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků by měla být považována za vadu a závážnost takové vady by měla být posuzována v přímém poměru k jejímu stupni odchylky a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa a jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci.

 

VÁŽNÉ VADY:

 • Rovnoběžné podélné linie lebky a tlamy nebo příliš vyjádřená sbíhavost linií tlamy a mozkovny; sbíhavost bočních linií tlamy.
 • Částečná depigmentace nosní houby.
 • Nůžkový skus; předkus větší než 5mm
 • Stočený ocas, ocas kolmo nesený.
 • Mimochod.
 • Nedostatečná nebo nadměrná velikost.
 • Paspárky.

 

VYLUČUJÍCÍ VADY:

 • Agresivita nebo přehnaná bázlivost.
 • Každý jedinec jasně vykazující fyzické nebo psychické abnormality musí být diskvalifikován.
 • Rozbíhavé horní linie tlamy a lebky.
 • Celková depigmentace nosní houby.
 • Výrazně prohnutý nosní hřbet; římský (klenutý) nos.
 • Podkus.
 • Částečná nebo úplná depigmentace očních víček, skvrnité oči, šilhání.
 • Bezocasnost, příliš krátký ocas.
 • Srst středně dlouhá, hladká, srst tvořící praporce.
 • Všechny barvy neuvedené ve standardu; příliš velké bílé skvrny.

 

POZN.:

Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata plně sestouplá v šourku.

Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti k chovu.

 

Komentáře jsou vypnuty.