Aristocrat Korec Corso klubovým vítězem a Borgie Korec Corso vítězkou ve třídě vítězů

V sobotu 2. července 2022 se konala Klubová výstava Cane Corso klubu.

Klubová výstava byla pořádána v rámci Národní výstavy psů v Klatovech. Jako rozhodčí byl delegován Antonín Karban.

Aristocrat Korec Corso zvítězil ve třídě vítězů s hodnocením Výborný 1 a získal tituly CAC, Klubový vítěz a BOS.

Borgie Korec Corso se stala vítězkou třídy vítězů s hodnocením Výborný 1 a získala titul CAC.

Claudia Korec Corso získala ve velmi silně obsazené třídě otevřených hodnocení Výborný 2 a r.CAC.

Edmont Korec Corso (majitel Jan Páleš) získal ve třídě dorostu hodnocení Velmi nadějný 1 a stal se Klubovým vítězem dorostu.

Klubová výstava Cane Corso klubu ČR, 2.7.2022 – Zleva Aristocrat Korec Corso (V1, CAC, Klubový vítěz, BOS) s handlerkou Anetou Kostíkovou, Claudia Korec Corso (V2, r.CAC) a Borgie Korec Corso (V1, CAC) s majiteli Evženem Korcem a Janou Korcovou a Edmont Korec Corso (VN1, Klubový vítěz dorostu) s majitelem Janem Pálešem

Klubová výstava Cane Corso klubu ČR, 2.7.2022 – Borgie Korec Corso (Třída vítězů – V1, CAC) s handlerkou Bárou Bláhovou, prezidentem ČMKU MVDr. Lubomírem Širokým, rozhodčím Antonínem Karbanem a majitelem RNDr. Evženem Korcem, CSc.

Komentáře jsou vypnuty.